Termeni și Condiții privind

utilizarea website-ului csjuvenes.ro și participarea la

activitățile sportive ale CS Juvenes

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre CS Juvenes și tine, în calitate de utilizator al website-ului și participant la activitățile sportive ale CS Juvenes. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract.

      I.  Proprietarul website-ului

 1.  ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUVENES (CS Juvenes) este operatorul website-ului csjuvens.ro.
 2. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JUVENES este o asociație club sportiv organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, având CUI 30940785, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 3290/A/2012.

     II.  Obligațiile utilizatorilor website-ului

 1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când utilizezi website-ului nostru și participi la activitățile sportive ale CS Juvenes.
 2. Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu documentele ce fac parte integrantă din prezentele Condiții, respectiv Politica de prelucrare a datelor personale, informațiile suplimentare afișate în cadrul website-ului sau comunicate de membrii echipei CS Juveens pentru diverse ramuri sportive (denumite împreună în continuare „Condiții”) reprezintă contractul aplicabil în relația dintre CS Juvenes și persoanele care utilizează website-ul și participă la activitățile CS Juvenes.
 3. Prin utilizarea website-ului și participarea la activitățile sportive organizate de CS Juvenes declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele Condițiilor și documentelor ce fac parte integrantă din Condiții și înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.
 4. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website persoanelor care încalcă aceste Condiții. Avem dreptul de a restricționa accesul persoanelor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe sau care ar putea prejudicia în orice fel CS Juvenes sau terțe persoane.
 5. Utilizarea website-ului se poate realiza doar de către persoane adulte sau de către minori cu acordul și sub supravegherea unui adult cu capacitate de exercițiu deplină. Prin utilizarea website-ului, confirmi că îndeplinești aceste condiții.
 6. Dacă utilizezi website-ul în numele unei alte persoane, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate nouă sau terților.
 7. Prin utilizarea website-ului ești de acord ca orice comunicare cu privire la funcționarea website-ului, modificarea prezentelor Condiții, obligațiile tale, obligațiile noastre sau activitățile realizate în interesul nostru legitim să se realizeze electronic, în special prin intermediul website-ului sau e-mail, prin utilizarea de către noi a datelor pe care ni le-ai furnizat. Ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul website-ului sau prin e-mail este considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. Data primirii acestora notificări va fi considerată data la care se transmite respectiva notificare.
 8. Prin utilizarea website-ului nostru, utilizatorul își asumă în relația cu CS Juvenes și în relația cu ceilalți utilizatori următoarele:

          a)   Răspunderea pentru activitatea desfășurată în cadrul website-ului.

          b)  Admite că CS Juvenes nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că CS Juvenes nu va fi răspunzător pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator. CS Juvenes nu este responsabil pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte de către utilizator.

          c)  Admite că CS Juvenes nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizatori că CS Juvenes nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator, de aceea CS Juvenes nu este responsabil pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a acestor acțiuni.

          d)   Este posibil să vadă în webiste reclame și link-uri către alte website-uri și resurse ale unor terțe părți.

    9. CS Juvenes poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei casete specifice). Prin utilizarea website-ului și prin bifarea casetei respective îți dai acordul să respecți toate clauzele din aceste Condiții și acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor personale, astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de prelucrare a datelor personale.

    10.  Pentru orice întrebări cu privire la aceste Condiții sau website, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail office@csjuvenes.ro.

     III.  Înscrierea online la diversele ramuri sportive promovate de CS Juvenes

 1. Pentru a te înscrie online la diversele ramuri sportive promovate de CS Juvenes, pașii sunt următorii: completezi informațiilor solicitate prin formularul de înscriere disponibil online pe website, în nume personal sau în numele copilului minor pe care îl reprezinți și apoi este nevoie să accepți Termenii și Condițiile detaliate în prezentul document și Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dovada înscrierii cu succes este primirea unui mesaj de confirmare.
 2. În calitate de participant la activitățile sportive ale CS Juvenes, ești obligat să respecți regulile pe care CS Juvenes le comunică oral sau în scris pentru fiecare ramură sportivă în parte.
 3. Înscrierea copiilor minori la activitățile sportive se poate realiza de către reprezentantul legal al minorului (părinte sau tutore). Prin înscrierea online a minorilor, reprezentantul legal care completează formularul disponibil online își exprimă acordul expres privind prelucrarea datelor personale pe care le introduce în formular cu scopul ca aceea să fie folosite pentru înscrierea și desfășurarea activităților sportive la care copilului minor este înscris și participă în cadrul CS Juvenes.

     IV.  Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Orice element de conținut din website (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate CS Juvenes și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al CS Juvenes. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.
 2. Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor website-ului care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții.
 3. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.
 4. În cazul în care consideri că orice informație disponibilă pe website intră în contradicție cu legislației privind drepturile de autor, te rugăm să ne aduci acest fapt la cunoștința la adresa office@csjuvenes.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
 5. Prin publicarea de conținut prin intermediul website-ului sau paginilor de socializare la care CS Juvenes are cont creat, ne transmiți la nivel mondial, în mod gratuit, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de autor neexclusiv de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l distribui în cadrul website-ului sau pe rețelele de socializare la care CS Juvenes are pagină creată (Instagram, Facebook etc.). Acest drept de autor se transmite în schimbul dreptului acordat de noi privind utilizarea website-ului și se realizează pe întreaga durată de protecție a drepturilor de autor asupra materialului în cauză. Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.

     V.  Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

 1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre CS Juvenes și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale.
 2. CS Juvenes are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii website-ului și participanții la activitățile sportive ale CS Juvenes le furnizează în vederea utilizării website-ului și participării la activitățile sportive. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal de către CS Juvens în acest sens sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, publicată pe website.

     VI.  Trimiteri către surse terțe

 1. Website-ul poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (e.g. Facebook, YouTube) pe care CS Juvenes nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar CS Juvenes nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.
 2. Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, CS Juvenes sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

 VII.  Limitarea răspunderii CS Juvenes

 1. CS Juvenes nu își asumă răspunderea pentru oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea website-ului sau participarea la activitățile sportive: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din participarea la activitățile organizate de CS Juvenes.
 2. CS Juvenes oferă acces la website pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești website-ul pe riscul tău.
 3. În măsura permisă de lege, nu garantăm că website-ul, serverele pe care webiste-ul este găzduit sau serviciile de e-mail sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive.
 4. CS Juvenes poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care clienții CS Juvenes beneficiază în virtutea legii. Utilizatorii nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, cu excepția acordului prealabil expres al CS Juvenes.
 5. CS Juvenes are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale website-ului sau activități sportive pe care le promovează, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi privind funcționarea website-ului și CS Juvenes nu poate fi responsabil pentru acestea.
 6. Prin utilizarea website-ului și participarea la activitățile CS Juvenes, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din încălcarea Condițiilor.

 VIII.  Forța majoră și cazul fortuit

 1. Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de forţa majoră sau de caz fortuit este exonerată de răspundere.
 2. CS Juvenes este exonerată de repararea oricărui prejudiciu direct sau indirect suferit ca urmare a (i) unor evenimente imprevizibile și inevitabile, care nu depind de voința sa, enumerate cu titlu de exemplu: război, acte ale autorităților, fie ele legale sau nelegale, stare de urgență, epidemie, pandemie, dezastre naturale, explozie, incendiu, erori de operare sau funcționare tehnică a website-ului sau echipamentelor, incendiu, distrugerea echipamentelor și a instalațiilor, defectarea sau întreruperea prelungită a transportului, a telecomunicațiilor sau furnizării curentului electric, viruși informatici, atacuri cibernetice, erori de conexiune la internet, acces neautorizat în sisteme sau (ii) în cazurile fortuite privind împrejurări relativ imprevizibile și invincibile neavând caracter extraordinar precum restricțiile legale, imposibilitatea de a utiliza website-ul, grevele și alte evenimente asemănătoare.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, eveniment nu încetează, oricare dintre părți are dreptul să notifice cealaltă parte cu privire la încetarea de plin drept a prezentelor Condiții, fără ca părțile să poată solicita daune-interese.

 IX.  Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale

CS Juvenes își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor website-ului. Atunci când revii pe website, te rugăm să verifici data ultimei actualizări a prezentelor Condiții. Folosirea website-ului sau participarea la activitățile sportive după aplicarea modificărilor implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor Condiții. Modificările prezentelor Condiții intră în vigoare la data publicată pe website.

 X.  Interpretare, nulitate, litigii

 1. Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.
 2. Neexercitarea de către CS Juvenes sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.
 3. În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.
 4. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt, în măsura permisă de lege, cele din Târgu-Mureș.
 5. Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

Versiunea 1 – în vigoare din 3 aprilie 2024